Heart Rate sensor

Ik ben op zoek naar een heart rate sensor die om de borst kan, via bluetooth te koppelen is en aangesloten kan worden op een Arduino. Heeft iemand hier een idee over?

1 Like

Hallo @liekske76 en welkom op het forum!

Ik zou je aanraden om de PLUX-producten te bekijken die worden verkocht door RobotShop: https://eu.robotshop.com/nl/collections/plux

Misschien is deze kit wat je nodig hebt? HeartBIT BT - RobotShop

Het zou alles moeten hebben, maar ik ben niet zeker van de verbinding met Arduino.


Hi @liekske76 and welcome to the forum!

I would recommend that you have a look at PLUX products sold by RobotShop: PLUX - RobotShop

Maybe this kit is what you need? HeartBIT BT - RobotShop

It should have everything, but I am not sure about connection with Arduino.

Ik heb er even naar gekeken. Best prijzig. Wij zijn een school en hebben er dan 14 nodig. Zo is het goedkoper om een smartwatch met borstband te kopen. Zijn er wat meer betaalbare opties. Van bijvoorbeeld maximaal 60 euro per set.

1 Like

@liekske76 er zijn deze goedkopere opties zoals Arduino-sensoren, maar ik denk dat je ergens een borstband moet kopen of maken:


@liekske76 there are these cheaper options like Arduino sensors, but I think you would have to buy or make chest strap additionally somewhere: