Garantie RB-Suf-110 Monitor defect

Montor RB-suf-110 werkt niet meer .
Als je de voedingsadapter aanzet gaat rode lampje branden naast powerschakelaar.
Bij drukken op power schakelaar gebeurt er niets.
Dus is voeding aanwezig en de montor werkt niet meer.
Ook voedingsadapter uitzetten en 1 minuut later aanzetten helpt niet.
Montor RB-suf-110 is nog geen 30 dagen in mijn bezit,
waar moet de monitor voor garantie naar toe.

1 Like

Montor RB-suf-110 no longer works .
When you turn on the power adapter, the red light next to the power switch lights up.
Nothing happens when pressing the power switch.
So power is present and the monitor no longer works.
Turning off the power adapter and turning it on 1 minute later doesn’t help either.
Montor RB-suf-110 has been in my possession for less than 30 days,
where should the monitor go for warranty.

1 Like

Hi @a5arend and welcome to our forum.

We will contact you via email.

Thank you.